Omgevingsvisie Schagen

Dat bepalen wij graag samen met u!  Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Schagen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar willen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aan bod in de Omgevingsvisie.

Wat is een Omgevingsvisie?
De Omgevingsvisie is een document waarin de toekomstvisie voor de leefomgeving van Schagen staat. Met andere woorden in dit document beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die voor meerdere dorpen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals; wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor waterberging of zonneparken? Of waar kan je in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Waarom een visie?
Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om in de toekomst dit zo te houden, moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we energie in gaan steken.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?
De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen. Of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.


Hoe ziet onze gemeente eruit 
in de toekomst? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Alle actuele informatie over de Omgevingsvisie delen wij op deze website. Deze website is mogelijk niet voor iedereen goed leesbaar. Alle informatie staat ook op onze website www.schagen.nl/omgevingsvisie, die is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid.

Omgevingsvisie Schagen

Hoe ziet onze gemeente eruit 
in de toekomst? 

Dat bepalen wij graag samen met u!  Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Schagen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar willen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aan bod in de Omgevingsvisie.

Wat is een Omgevingsvisie?
De Omgevingsvisie is een document waarin de toekomstvisie voor de leefomgeving van Schagen staat. Met andere woorden in dit document beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die voor meerdere dorpen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals; wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor waterberging of zonneparken? Of waar kan je in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Waarom een visie?
Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om in de toekomst dit zo te houden, moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we energie in gaan steken.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?
De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen. Of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Alle actuele informatie over de Omgevingsvisie delen wij op deze website. Deze website is mogelijk niet voor iedereen goed leesbaar. Alle informatie staat ook op onze website www.schagen.nl/omgevingsvisie, die is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid.

Lees hier de verslagen van de werksessies op 11 maart en 27 mei!