Foto
wittekrul (Copy)
GOLF
Logo
Omgevingsvisie Schagen

Dat bepalen wij graag samen met u. In de eerste helft van 2020 praatten wij met veel bewoners en ondernemers over de toekomst van onze gemeente. Al die gesprekken hebben wij opgenomen in een eerste versie van de Omgevingsvisie. Daar staat in wat we in onze gemeente belangrijk vinden en graag willen behouden. Zoals het verenigingsleven, waardevolle molens, stolpboerderijen en kerken. Ook staat er in wat we voor de toekomst willen. Bijvoorbeeld het bouwen van woningen bij onze kernen en het aanleggen van fietspaden naar de kust.

Praat mee over de eerste versie
De eerste versie van de Omgevingsvisie ligt nog niet vast. Het is een versie op hoofdlijnen waarin nog niet alles is uitgewerkt. We horen graag wat u van de eerste versie vindt. Ook hebben we nog vragen die we met u willen bespreken. Die gaan bijvoorbeeld over bedrijven die groter willen worden. Of een plek in onze gemeente zoeken. En wat we daarbij belangrijk vinden. Ook gaan die vragen over het landschap. En hoe we ons landschap mooi kunnen houden, als er veel ontwikkelingen zijn.

Waarom een visie?
Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om in de toekomst dit zo te houden, moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we energie in gaan steken.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?
De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen. Of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.


groene krul

Hoe ziet onze gemeente eruit 
in de toekomst? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Alle actuele informatie over de Omgevingsvisie delen wij op deze website. Deze website is mogelijk niet voor iedereen goed leesbaar. Alle informatie staat ook op onze website www.schagen.nl/omgevingsvisie, die is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid.

Foto
Logo
Omgevingsvisie Schagen

Hoe ziet onze gemeente eruit 
in de toekomst? 

Dat bepalen wij graag samen met u. In de eerste helft van 2020 praatten wij met veel bewoners en ondernemers over de toekomst van onze gemeente. Al die gesprekken hebben wij opgenomen in een eerste versie van de Omgevingsvisie. Daar staat in wat we in onze gemeente belangrijk vinden en graag willen behouden. Zoals het verenigingsleven, waardevolle molens, stolpboerderijen en kerken. Ook staat er in wat we voor de toekomst willen. Bijvoorbeeld het bouwen van woningen bij onze kernen en het aanleggen van fietspaden naar de kust.

Praat mee over de eerste versie
De eerste versie van de Omgevingsvisie ligt nog niet vast. Het is een versie op hoofdlijnen waarin nog niet alles is uitgewerkt. We horen graag wat u van de eerste versie vindt. Ook hebben we nog vragen die we met u willen bespreken. Die gaan bijvoorbeeld over bedrijven die groter willen worden. Of een plek in onze gemeente zoeken. En wat we daarbij belangrijk vinden. Ook gaan die vragen over het landschap. En hoe we ons landschap mooi kunnen houden, als er veel ontwikkelingen zijn.

Waarom een visie?
Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om in de toekomst dit zo te houden, moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we energie in gaan steken.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?
De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen. Of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.


GOLF

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Alle actuele informatie over de Omgevingsvisie delen wij op deze website. Deze website is mogelijk niet voor iedereen goed leesbaar. Alle informatie staat ook op onze website www.schagen.nl/omgevingsvisie, die is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid.