De gebruikte foto's zijn afkomstig van:
Gemeente Schagen, BügelHajema Adviseurs en Nanda Sluijsmans

Woonbuurt van de toekomst
Gebruik van de geschiedenis van de plek
6
Groen dat afwisselend is en natuurlijk
Moderne manieren van wonen
(Geworteld wonen in Rijswijk)
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
7
Bouwen met aandacht voor de natuur
Woonpaden in plaats van stoepen
Ruimte om te ontmoeten, bewegen en spelen
Sloten met oevers waarop natuur kan ontstaan
Openbare ruimte die door iedereen gebruikt kan worden
Parkeren aan de rand van de buurt of  in groepen
Gezamenlijke plek voor het inzamelen van afval