waarden
gemeente
schagen

Klik op een gebied of kern om te kijken tot welk deelgebied deze behoort en welke waarden voor dat gebied belangrijk zijn.

Samen met onze inwoners en experts van verschillende organisaties hebben wij opgehaald wat zij belangrijke waarden vonden van het gebied. Hier hebben wij een onderverdeling gemaakt van algemene waarden die voor onze hele gemeente gelden en voor verschillende gebieden apart. Ieder gebied of kern heeft een eigen karakter. Dit is verwerkt in deze waardenkaart.

We vinden het belangrijk dat toekomstige plannen goed aansluiten bij de waarden van een gebied. Klik op een gebied om te zien welke waarden bij het gebied horen.

Daarnaast geven we voorbeelden van plannen die bij het karakter van gebied passen en die niet goed passen. Deze ziet u als u klikt op ‘Wat past goed of wat past niet goed bij onze waarden’.

waardenkaart
Omgevingsvisie gemeente Schagen


Draai uw telefoon 

voor de juiste weergave